Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

TIETOSUOJASELOSTE SUKUREKISTERISTÄ

1. Rekisterinpitäjä
Ambrosius Gerlanderin jälkeläiset ry
Nokikanantie 6
82500 Kitee
puheenjohtaja: Eija Leinonen, sähköposti eija.leinonen (a) pp.inet.fi, puh: 0400 340480. Huom! sähköpostiosoitteen @ merkki on korvattu (a):lla.
Sukurekisterin hoitajan yhteystiedot:
Alpo Mustonen
osoite: Myllykuja 31     02400 Kirkkonummi
sähköposti: alpo.mustonen (a) pp.inet.fi puh: 0400 443511 Huom! sähköpostiosoitteen @ merkki on korvattu (a):lla.

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste
Sukuseuran sääntöjen mukaisen sukututkimuksen tekeminen ja sukujulkaisun tuottaminen.

3. Henkilötietoryhmät
Tutkittaviin sukuihin kuuluvista henkilöistä ja heidän perheestään tallennettavat tiedot ovat:

• nimi, syntymäaika ja -paikka, vihkimisaika ja -paikka, kuolinaika ja -paikka, perhetiedot
• muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset tiedot
• suostumus- ja kieltotiedot erikseen suojattuina

4. Tietojen luovutus
Tietoja luovutetaan ainoastaan sukututkimustarkoituksiin ja niitä voidaan julkaista sukukirjoina.

5. Henkilötietojen säilyttämisaika
Tiedot säilytetään toistaiseksi, kuitenkin enintään siihen saakka, kun henkilö on käyttänyt tietojen poisto-oikeuttaan.

6. Rekisteröidyn oikeudet

• Henkilölle varataan pyynnöstä mahdollisuus tarkastaa omat tietonsa, ottamalla yhteyttä sukuseuraan tai rekisterin hoitajaan.
• Henkilöllä on oikeus vaatia, että virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto oikaistaan, poistetaan tai täydennetään.
• Henkilöllä on oikeus rajoittaa henkilötietoja antamalla vain itse rajaamansa henkilötiedot.
• Henkilön vaatimuksesta häntä koskevia tietoja ei käsitellä eikä luovuteta. Kiellosta tai sen peruuttamisesta tehdään rekisteriin merkintä.
• Henkilöllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä ilmoittamalla siitä sukuseuralle.
• Henkilöllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojen käsittelyyn.
• Henkilöllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojensa käsittelystä Tietosuojavaltuutetulle.

7. Rekisterin pääsääntöiset tietolähteet
Tiedot on saatu osin rekisteröidyiltä itseltään, sukuun kuuluvien antamana, osin kirkonkirjoista, väestötietojärjestelmästä, erilaisesta arkistoaineistosta ja painetuista lähteistä.

8. Tietojen suojaus
Atk-pohjainen ja manuaalinen rekisteri suojataan lainsäädännön ja hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti (manuaaliset aineistot lukitussa tilassa). Atk-pohjainen rekisteri on salasanasuojattu ja tiedot ovat vain sukurekisterin hoitajan käytössä.

9. Yhteydenotot
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostilla tai kirjallisesti yllä olevaan osoitteeseen.

Tietosuojaseloste on päivitetty 11.6.2018